1


Routebeschrijving

Uiteraard kunt u met de kaart ook uw eigen route vaststellen, te voet of met de fiets.


De nummers verwijzen naar de kaart.


We beginnen de route bij de Werenfriduskerk (1) midden in Zieuwent, die vanwege zijn omvang wel de kathedraal van de Achterhoek wordt genoemd. Op het plein bevindt zich vlakbij Het Witte Paard een praatpaal die u met de voet kunt bedienen en die u allerlei informatie vertelt over het dorp Zieuwent. Een rond bankje staat bij een kunstwerk van Annelies Ebregt en Gerry Kolkman in de vorm van een granieten cirkel waarin een plattegrond van de kerkepaden is aangebracht. Het mozaïek “De Ontmoeting” in de voorgevel van het huis achter u is ook van hun hand. Op het kerkplein bevindt zich verder een watertappunt van het project Join the Pipe, dat ook dergelijke tappunten verzorgt in ontwikkelingslanden.


Vanaf de kerk steekt u de Dorpsstraat over. Via een kort stukje pad, dat zich tussen twee monumenten slingert, gaat u langs de brievenbus een klein klinkerweggetje in, waar u het begin vindt van het Rolderspad, het enige kerkepad dat na de ruilverkaveling van de jaren 70 was overgebleven. Steek de Kleuterstraat over en volg het fietspad (2). U passeert een Mariakapelletje(3), dat na de oorlog door onderduikers aan het dorp werd geschonken.


Bij de splitsing slaat u linksaf. Op de verharde weg aangekomen gaat u linksaf en direct weer rechtsaf de Hellerweg op. In de tweede bocht van deze weg, bij een boerderij, gaat u linksaf het Otterpad op. Dit voert u langs een laag gelegen broekbos, langs een kikkerpoel (4) en vervolgens langs een gedeelte van de Baakse Beek. Halverwege takt het Hemmelepad af over een bruggetje en vormt de verbinding met de Lieveldse kerkepaden. En het natuurgebied aan de Koolmansdijk. Wij volgen echter de Baakse Beek na links. Na zo’n 2 km, waarbij u tweemaal een verharde weg oversteekt, ziet u een fraaie boogvormige brug (5) over deze beek. Daar treft u ook het kunstwerk “Binn’ndeur” van Gerry Kolkman. Het staat op ons “Heersend Erf”, een stukje grond dat de Stichting Kerkepaden Zieuwent heeft aangekocht als basis voor het recht van overpad op al haar paden. Het was de eerste keer dat in Nederland deze regeling hiervoor werd toegepast. Het aanliggende natuurgebied, de “Leeg’n Könningsstool” bestaat uit een aantal poelen, wat bosschages en een nat grasland waar in juni orchideeën bloeien. Het is verworven door de Van der Lugt Stichting en wordt door onze vrijwilligers beheerd. Als u het bruggetje oversteekt komt u in een natuurgebied, waar in de zomer zeldzame planten als de kruidvlier, parnassia en klokjesgentiaan zijn te vinden. Op het Heersend Erf is ook een eik geplant met een gedicht ter nagedachtenis aan een mevrouw die een deel van haar nalatenschap aan onze stichting heeft geschonken.


Wij vervolgen onze route echter zonder het bruggetje over te steken, volgen het pad naar rechts langs de knotwilgen en slaan rechtsaf het Rondeelpad op. Rechts in de sloot bloeit hier in mei de waterviolier, wijzend op goed kwelwater. De ijsvogel wordt hier ook vaak gezien. U passeert vervolgens een “rondeeltje” (6) van klinkers, dat dient als oversteekplaats voor landbouwvoertuigen. De weilanden aan weerszijden worden door Staatsbosbeheer extensief beheerd. In de avonden kunt u er vaak reeën tegenkomen. Bij het rondeeltje begint een nieuw aangelegde houtwal die voor de natuur een verbindingszone vormt tussen twee bosjes. In het volgende bosje komt u op een honderden jaren oud stukje pad (7) tussen oude eiken door, waaraan nooit iets is veranderd.


Aangekomen op de verharde weg slaat u linksaf en na zo’n 150m weer rechtsaf, de Binn’nkamp op. Dit pad ontsluit een agrarisch gebied tussen de Grobbenweg en de Ruurloseweg en vormt zo een schakel in de route “buitenom” het dorp. Aan het eind van dit pad volgt u een stukje pad langs de Ruurloseweg tussen twee rijen lindes door, steekt deze weg over en komt zo op de Huyskesdijk. Deze gaat over in de Reindersweg. Steek de kruising over, waarna u aan uw linkerhand het pad langs de Möllasdiek (8) opgaat. De aansluiting met de paden van Mariënvelde bevindt zich overigens iets verderop rechts aan de Reindersweg. Aan het eind van dit pad steekt u de verharde weg over en komt zo op de Boersweg. In de eerstvolgende bocht gaat u rechtsaf het Peskespad op. In dit bosje hebben onze vrijwilligers een oud kruisbeeld (9) hersteld. Volg hierna het verharde landweggetje (10) naar rechts en dan rechtdoor het pad op. In een poel staat daar het kunstwerk “Poort naar het Geluk” (14)  van Gerry Kolkman. Even verder zijn langs het pad hoogstambomen van oude fruitrassen geplant. Ga op de verharde weg linksaf en weer links langs het kerkhof. Via een houten bruggetje leidt de Kotte Voare   u terug naar de dorpskern. Daar kunt u via het Kerkepad achter de kerk langs door de pastorietuin terug naar het beginpunt. Of u kunt onze route verder vervolgen door de Werenfriedstraat te vervolgen. Steek de Harreveldseweg over naar de Steege en dan rechtsaf de Anton Mollemanhof op. Zoek daar het begin van het Hazenpad tussen de huizen. Ook dit pad leidt over een bruggetje net buiten het dorp. Ga hier linksaf, langs een grote poel (11) met een bijzondere zitbank en veel nieuwe aanplant. De slootkant aan uw linkerhand is afgegraven en ingeplant als een halve houtwalbeek, waardoor het pad beschut ligt. Aangekomen bij de zendmast aan de Kevelderstraat is er een aansluiting met de Harreveldse paden. Als u de Kevelderstaat linksaf volgt en de drukke Zieuwentseweg oversteekt, komt u op de Roldersweg. Na ca. 700m slaat u hier linksaf een klinkerweggetje op. Dit gaat over in het Rolderspad dat u terugvoert naar de dorpskern.


Enkele trajecten hebt u met de beschreven route nog niet gezien:


Het Schoolpad begint bij de school (12) en verbindt een aantal boerderijen in het Ruurlose Broek met de dorpskern. Het vormt zo een veilige route voor schoolkinderen dwars door landelijk gebied. Rijtjes knotwilgen leveren een bijdrage aan het herstel van het oude coulissenlandschap.

De naam Sprenkelderpad is evenals de Kotte Voare gebaseerd op oude veldnamen. “Spreng” betekende bron en “elder” wijst op bos; Sprenkelder staat dus voor bronnetjesbos, een bostype dat in ons land nog steeds voorkomt, maar uitermate zeldzaam is. Ter plekke is dit bronnetjesbos geheel ontgonnen, maar de moeraszegge, bosanemoon en vogelmelk aan de slootranden (13)  wijzen nog op het vermeldenswaardige verleden van deze plek. Bij de keuze van de aangeplante boom- en struiksoorten is met dit soort gegevens rekening gehouden. Als u aan het eind van dit pad linksaf gaat en weer rechtsaf de Doorndijk volgt, kunt u uw route vervolgen over de Harreveldse Blindendiek, helemaal door naar de Radstake.


Kotte Voare staat voor Korte Voorde en betekent een korte, goed begaanbare zandrug in overigens drassig terrein. Dit pad is geschikt voor een korte wandeling van ca. 1 km vanuit het dorp. Vanaf de Werenfriedstraat is er een houten brug, waarna u links het kerkhof bereikt. Ga daar rechtsaf de Schoppenweg op en vervolgens weer rechtsaf het pad op. Hier bevindt zich het eerder genoemde kunstwerk De Poort naar het Geluk (14) in een poel. In het voorjaar bloeit ook hier de waterviolier volop. Langs een rij knotwilgen loopt u hierna terug naar het dorp.


Het Hazenpad is reeds beschreven, maar heeft nog een tweede tak naar de Kevelderstraat en is daarmee geschikt voor een rondwandeling van zo’n 3 km.


Het Hemmelepad is een aftakking van het Otterpad en loopt langs de Nieuwe Beek tot aan de Boschlaan, waar het aansluit bij de Lieveldse paden en het prachtige natuurgebied aan de Koolmansdijk, waar u in juni duizenden bloeidende orchideeën zult aantreffen.


Het Kerkepad loopt door de tuin achter de kerk. In het vroege voorjaar loopt u daar door een zee van bosanemonen en sneeuwklokjes onder eeuwenoude bomen. Achterin deze tuin bevindt zich een grasveldje, de voormalige boomgaard en moestuin van de pastorie. Er zijn enkele hoogstamfruitbomen geplant met namen als Sijden Hempje, Ingrid Marie en Rode Boskoop. Daarnaast is er een bijbelse tuin aangelegd die onder de naam Hof van Lof begint en eindigt met een Thuja, de levensboom, als verwijzing naar het Eeuwige. Veel andere planten verwijzen naar de bijzondere dagen in het kerkelijk jaar.  Langs dit pad staat ook nog een zuil in de vorm van een groot potlood met gedichten van dorpsbewoners. Het is door de Stichting Fratsen geplaatst onder de titel Dichterbij.