1


Doelstelling & beleidsplan

De Stichting Kerkepaden Zieuwent zet zich in voor de verhoging van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers rondom het dorp Zieuwent middels aanleg en onderhoud van fiets/wandelpaden alsmede voor uitbreiding van recreatieve en landschappelijke waarden in de omgeving. Met steun van de overheid heeft zij sinds haar oprichting in 1994 ruim 13km aan paden gerealiseerd, waarbij een grote groep van inmiddels 66 vrijwilligers uit het dorp het meeste werk bij de aanleg op zich heeft genomen.

De komende jaren stelt het bestuur zich tot doel om de paden en het groen eromheen op verantwoorde wijze te onderhouden. De padenstructuur is daartoe ingedeeld in diverse rayons, die ieder een eigen rayonhoofd hebben met een vaste ploeg vrijwilligers. Iedere ploeg heeft een vaste dag voor het onderhoud van zijn traject en dan de beschikking over zitmaaiers, trekkertjes, kantensnijders, schoffels, harken en bosmaaiers.

Voor de opslag van alle materiaal en bijeenkomsten van vrijwilligers beschikt de stichting over de Frans Domhof Hut aan de Waareise.