1


De Stichting

Naam: Stichting Kerkepaden Zieuwent, opgericht in 1994. Nog voordat de spelling wijzigde in "kerkenpaden" 


Ons fiscale nummer: 8160.71.718, hiermee kunnen donaties ruimschoots worden afgetrokken van de belasting. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. S.041567. Bankrekening: NL20RABO 0336 1421 37. 

Contactadres: Dorpsstraat 32, 7136 LM Zieuwent.

Doorlopende machtiging afgeven?