1


Beloningsbeleid

Het bestuur noch de vrijwilligers ontvangen enige vergoeding voor hun inzet. Alleen wordt gezorgd voor voldoende materiaal en machines voor het onderhoud, verzekeringen en een jaarlijkse contactdag voor alle vrijwilligers. 


Vaste donateurs ontvangen elk jaar een Nieuwsbrief. Hierin wordt ook verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten in het afgelopen jaar. U kunt donateur worden door de machtiging in te vullen die u vindt onder het kopje "Ons steunen".