1


Financiële verantwoording

Voor het onderhoud van alle paden is jaarlijks een bedrag nodig van 1000E per strekkende kilometer ondanks de gratis inzet van alle vrijwilligers. Deze kosten worden afgedekt doordat vrijwel alle huishoudens in het dorp donateur zijn en 10E per jaar overmaken op onze bankrekening nr. NL20RABO 0336 1421 37. 


Daarnaast ontvangt de stichting jaarlijks subsidie van de gemeente Oost Gelre voor het onderhoud van de paden. 

Voor het groenbeheer kunnen we een beroep doen op de VALA.