1


De Stichting

Naam: Stichting Kerkepaden Zieuwent, opgericht in 1994. Nog voordat de spelling wijzigde in "kerkenpaden" 


Fiscaal nummer: 8160.71.718, per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hiermee kunnen donaties ruimschoots worden afgetrokken van de belasting. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. S.041567. Bankrekening: NL20RABO 0336 1421 37. 

Contactadres: Dorpsstraat 32, 7136 LM Zieuwent.

Doorlopende machtiging afgeven?