1


Financiële verantwoording

Voor het onderhoud van alle paden is jaarlijks een bedrag nodig van 1000E per strekkende kilometer ondanks de gratis inzet van alle vrijwilligers. Deze kosten worden afgedekt doordat vrijwel alle huishoudens in het dorp donateur zijn en 10E per jaar overmaken op ons bankrekening nr. NL20RABO 0336 1421 37. 


Daarnaast krijgen we tot eind 2015 een bijdrage van de overheid uit de Subsidieregeling Natuur en Landschap en enkele vaste bijdragen van lokale bedrijven en particulieren. Hiervoor bestaan interessante aftrekmogelijkheden. Neemt u gerust contact hierover op met een van de bestuursleden.